Khơi thông dòng thành phẩm chảy tín dụng cho doanh nghiệp bđs apsud.org

TPHCM - Các doanh nghiệp bds và nhà đầu tư vẫn đang nóng lòng về việc sớm được tiếp cận dòng thành phẩm vốn tín dụng với những cơ chế ko nan giải thở hơn.