Quy định hiện đại nhất về vận tốc tối đa của ôtô xe máy apsud.org

Để đảm bẫyo an toàn và tin cậy đàng xá thì khi tham gia đàng xá, tùy theo loại phương tiện và loại đàng mà vận tốc dịch rời tối đa cho phép lại không giống nhau. Các phương tiện là ôtô, xe máy nếu vi phạm sẽ ảnh hưởng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 

Xem thêm các bài viết: