Quy định tiền tiến nhất về véc tơ vận tốc tức thời tối đa của ôtô xe máy apsud.org

Để đảm bảo an toàn liên lạc thì Khi tham gia liên lạc, tùy từng loại phương tiện và loại đường mà véc tơ vận tốc tức thời dịch chuyển tối đa cho phép lại khđộc ác nhau. Cđộc ác phương tiện là ôtô, xe máy nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 

Xem thêm các bài viết: